CLICK HERE FOR FREE BLOGGER TEMPLATES, LINK BUTTONS AND MORE! »

1.01.2010

New Years Day With My Flint Monsters

I am currently sitting in the Flint's new house hanging out with my buddies... aka the Flint Monsters (Joyann, Jesse, & Joseph). Joyann wants to help me write my new blog entry... so here's Joyann!

hsgdhjdgjfdhdhtenxndghefgjdgjdgdHGDJXBMDDUUAJFDJVZXGFXJDFSJfdfdfdfdfdfshfsfahFSHS
(translates to: My Flint Monsters)

joyann
gfjgddjjjjgdjjjsghdddgdjsdggjsdgjjjjgjdgddjDGDJGWWGSJDGETUHFGFKFGDFGfkfghjfgjfgjdfgjdfgjh
(translates to: I love you Sarah)

jdjhjfjfjjjjfaggqrkdywwufddyeejdfdhsdfjdyddgksdytehelehkehhrleeglferytweurtetubcdhfgyrytrytqruer
(translates to: I love you daddy and mommy and sarah and jesse and joseph and angie and carey and joy)

dgdjdfshdvxncvhdfhdjhwgjdgdhggmjsvddvdhjdshjkfhadfhajdfjdhfjhsdfjfshjdfjhfHJDFHSFDHSFDHGSFHCSFDHdbdddgfhfjfgdfgdfgfgkdfgakdgdhffgdkfghfghfakdfgfdjakfgdfhdakgfhdfgkfgdfkfgdhfgsdfhgdkfdfkgfdhfskdfgdfdkssskfguerreyryerueryyekrfgfhdkdfdfgdfdkhfgdfhdghgdhskfdhghdfgfgdfdhdkggfdkgfdggfkgdgdgkkgfgkkkkkkkkfkkgdsfjgfdhfhkfsfghdfgdfhdfhdkfgdfgdgskgfgdghdgdyghgdhjdgdkdhfhhgfghdghfdhgkfghffggfgghdghgjhgsdjhgjd
(translates to: Me)

xcbxcbnvcxvcnxvcnxvcnbxvcnvzxcnxcvzxncvzxnczxbcvznxcnzxcvxbvcxbvcxcvxcbvzxbczcxbvcbzxcvbxcvbxvcbxvcbxzvcbzxvcnbxzvcbzxcvxzbcvxncvxzcbxbvczvxcxvcvcbxcxvbcvxvcxbcnvxcvzbxnvzxbvzxcvcvxcn
(translates to: i love you)
So there you go... Joyann's first blogging experience... now we're off to watch Aladdin and play some games!

No comments: